Top
Shtime

Municipality: Shtime

 

Shtime

Location: West part of Kosova plain

Area: 134km2

Population: 27.940 (date: 31/12/2012)

Distance: Prishtina 31km

Surrounded by:

North-East: Lipjani

South-East: Ferizaj

West: Theranda

North-West: Drenas

Ethnicities: Albanians, Roms, Ashkali.

Villages:

Belaj (Belinca), Bushati (Davidofci), Caraleva, Devasi (Devetaku), Dukasi (Duga), Godoni i Epërm, Godoni i Poshtëm, Gjergjaj (Gjurkoci), Gjyteza (Petrova), Krenaja (Karaçica),  Lanishta, Legjendasi Mollopolci), Liriasi (Zborci), Myzeçina, Pajtimi, Pjetërshtica, Re[aku, Rranza (Ranca), Rrashina (Rashinca), Suka (Gllavica), Topilla, Zotaj (Vojnofci).

With all that fear, it’s much easier to stay at home in our comfort
zones than to break out and travel.

Shtime

“Map with villages”

Kosovo map with municipalies

“Kosovo map with municipalities”

Places to visit in this municipality

post a comment